observation

 • 41Observation — Beobachtung * * * Ob|ser|va|ti|on 〈[ va ] f. 20〉 1. wissenschaftl. Beobachtung 2. Wahrnehmung, Erfahrung 3. das Observieren [<lat. observatio „Beobachtung“] * * * Ob|ser|va|ti|on, die; , en [lat. observatio]: 1. wissenschaftliche Beobachtung… …

  Universal-Lexikon

 • 42observation — See observance, observation …

  Dictionary of problem words and expressions

 • 43observation — 1. . A systematic *examination or analysis of an activity or procedure. Observation is a key method of obtaining and *evaluating *audit evidence, and it includes inspections of the performance of *internal control procedures. 2. The following or… …

  Auditor's dictionary

 • 44observation — noun 1) detailed observation of their behaviour Syn: monitoring, watching, scrutiny, survey, surveillance, attention, study 2) his observations were correct Syn: remark, comment, opinion …

  Synonyms and antonyms dictionary

 • 45observation — ob•ser•va•tion [[t]ˌɒb zɜrˈveɪ ʃən[/t]] n. 1) an act or instance of noticing or perceiving 2) an act or instance of regarding attentively or watching 3) the faculty or habit of observing or noticing 4) notice: to escape observation[/ex] 5) an act …

  From formal English to slang

 • 46observation — observacija statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių atitikmenys: angl. observation rus. обсервация ryšiai: žiūrėk – stebėjimas …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 47observation — stebėjimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Sveikų žmonių, turėjusių kontaktų su pavojingu užkratu ir todėl izoliuotų, medicininė priežiūra; izoliavimo, ribojimo ir gydymo profilaktinių priemonių kompleksas, kurio… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 48observation — observacija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Plaukiančio laivo geografinių koordinačių nustatymas pagal pakrantės objektus arba dangaus šviesulius. atitikmenys: angl. observation vok. Beobachten, f rus. обсервация, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 49observation — observacija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žmonių, kurie yra įtariami sergą pavojinga užkrečiamąja liga (pvz., cholera, maru) izoliavimas ir stebėjimas. atitikmenys: angl. observation vok. Beobachten, f rus. обсервация, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 50observation — stebėjimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tikslingas, planingas objektų arba reiškinių ir procesų suvokimas, atitinkantis kokios nors veiklos uždavinius (pvz., fenologiniai stebėjimai). atitikmenys: angl. observation vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas